Arbol ISIM Logo
ISIM Instituto Medicina Integrativa Mallorca

"La millor manera d'ajudar a algú és portar-lo més enllà de la necessitat d'ajuda"
Nisargadatta Maharaj

El paper del pacient de medicina integrativa

04/09/2019
Foto noticia El paper del pacient de medicina integrativa

És diferent el paper del pacient de la medicina tradicional al de la medicina integrativa? Què implica aquest nou paradigma per a la relació metge-pacient? 

La medicina integrativa suposa un nou model d’atenció al pacient i, al mateix temps, demana que aquest pacient s’involucri en la seu procés de curació. A diferencia de la medicina tradicional que fa del pacient un individu passiu que ha d’esperar que els medicaments li facin efecte, en la medicina integrativa el pacient entén que el seu cos forma part del seu ésser i que la seva evolució té a veure amb el seu estat mental i emocional.

En aquesta medicina actualitzada que ofereix més recursos tècnics i humans passem de ser pacients que esperem a curar-nos a ser pacients proactius disposats a adquirir les eines necessàries per tornar al nostre estat de salut. Aquest nou escenari demana sentit de la responsabilitat i autonomia per informar-nos, aprendre i conèixer les pròpies necessitats.

La responsabilitat és, literalment, la habilitat per donar resposta a les coses que ens passen.

Com a pacients hem d’estar oberts a informar-nos en tot moment dels diferents aspectes que estan relacionats amb la nostra patologia. Hem d’aprendre a escoltar el nostre cos i a escoltar-nos emocionalment per identificar les reaccions o símptomes relacionats amb la nostra dolència. Ens hem de convertir en experts de nosaltres mateixos.

És important també prendre consciència de que els nostres hàbits de vida són fonamentals a l’hora d’afavorir o deteriorar la nostra salut: menjar sa, fer exercici adequat per al nostre físic, ser conscients dels nostres moments d’estrès i de la gestió que en fem d’aquests, tenir cura de les nostres relacions socials, col·laborar perquè l’ambient emocional en el que vivim amb la nostra parella, la nostra família o tots sols sigui de qualitat.

La medicina integrativa forma part del nou canvi de consciència global que ens implica a tots, tant si som professionals como si som pacients.

A l’Institut de Salut Integrativa de Mallorca, els professionals que assistim a les persones que s’acosten al centre volem convertir-nos en guies per acompanyar-les en el seu procés de sanació. Proposem un model menys paternalista de la relació metge-pacient del que tradicionalment coneixem per assumir cadascú la seva responsabilitat. Per aconseguir-ho informen i posem a l’abast de les persones les diferents tècniques que abarquen no només la patologia en concret sinó l’ésser sencer.

 

“La millor manera d’ajudar a algú és portar-lo més enllà de la necessitat d’ajuda” Nisargadatta Maharaj