Arbol ISIM Logo
ISIM Instituto Medicina Integrativa Mallorca

"La millor manera d'ajudar a algú és portar-lo més enllà de la necessitat d'ajuda"
Nisargadatta Maharaj

Què es la medicina integrativa?

04/09/2019
Foto noticia Què es la medicina integrativa?

Quina diferència hi ha entre la medicina tradicional i la medicina integrativa? Quins avantatges ofereix aquesta medicina per als pacients? Per què triar aquest tipus de medicina?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la salut “és un estat de benestar físic, mental i social complet i no només l’absència de malaltia”. Per aconseguir això, la medicina integrativa posa tota la seva atenció en el pacient i aborda tot el ventall d’influències físiques, emocionals, mentals, socials, espirituals i ambientals que afecten a la salut de la persona.

A Principis del segle XX la síntesi química de les medicines i el naixement de les grans industries farmacèutiques van deixar en segon pla l’aproximació d’una medicina més natural més mirar de curar les malalties dels pacients. Amb el temps, molts metges i pacients, van començar a reclamar una atenció més enllà del protocol químic. Segons el llibre Nature Cures: The History of Alternative Medicine in America, als anys 90 el 42% de la població recorria a teràpies alternatives per a curar les seves dolències.

La medicina integrativa tracta a la persona, no només a la seva malaltia. 

La paraula ‘integrativa’ vol dir recollir tot el coneixement acumulat per la medicina tradicional i, a més, fusionar i mesclar, altres sabers que fins ara han demostrat ser beneficiosos per la salut de les persones. Al mateix temps, la medicina integrativa neix amb la voluntat de corregir deficiències de protocols que afecten a la relació entre el metge i el pacient.

Per això, utilitza una estratègia personalitzada que considera les condicions, necessitats i circumstàncies particulars de cada pacient. La comunicació és un factor clau per conèixer a cada persona i poder oferir-li el suport necessari per la seva curació. Per la seva part, el pacient que entén aquesta nova perspectiva s’involucra de manera més eficient en el seva curació i assumeix una part de responsabilitat del seu procés de millora.

La medicina integrativa utilitza les intervencions més adequades d’un ampli ventall de disciplines per curar malalties i ajudar a les persones no només a recuperar la seva salut sinó també a mantenir-la.

L’Institut de Salut Integrativa de Mallorca neix amb la voluntat d’aplicar aquest nou enfocament que posa l’atenció en la salut i no en la malaltia. Entenem el retorn a la salut no només com la desaparició del símptoma sinó com a camí de comprensió de l’expressió de la nostra biologia i com a procés d’autoconeixement. Sabem que viure amb salut és el resultat de l’equilibri entre el nostre cos, la nostra ment, les nostres emocions, el nostre entorn i la qualitat de les nostres relacions. Ser conscients de que la nostra salut és multifactorial té efectes directes en la nostra qualitat de vida.

“La salut és la possessió més gran. L’alegria és el tresor més gran. La confiança és l’amic més gran”. Lao Tse